GÖR VERHOFSTADTS DRÖM OM EUSTATEN TILL EN MARDRÖM

I samband med den sista Brexit-debatten i EU-parlamentet, visades EU:s rätta ansikte i skepnaden av Guy Verhofstadt. I sitt tal gjorde han klart vad som är framtiden för EU.
En framtid som länge varit känd för oss som sedan 1994 arbetat för Sveriges självständighet och mot vad som utvecklas till den nya superstaten EU. En framtid som blir allt tydligare.

Det enda som kan rädda oss undan detta är ett utträde. Det ligger i själva själen av EU att gå mot superstaten.
Det är bara att se på alla de institutioner man sätter upp. Dessa institutioner hade inte behövts om det enda man var ute efter var att underlätta handel mellan länderna.

Guy Verhofstadt tillhör samma partigrupp som Centerpartiet och Liberalerna. Liberalernas vurmande för federalism är ett välbekant faktum.
Men trenden åt det hållet pågår i alla svenska riksdagspartier, hos en del ärligt och öppet, hos andra gör man det steg för steg för att behålla sina väljare som är emot EU.

Stefan Löfvens förespråkande av att minska vetorätten för länder är dokumenterad.

På senare tid har vi även sett Sverigedemokraternas förvandling som gått via att inte driva utträde ur EU, militära avtalen i PESCO och nu senast att öppna upp för att ge EU beskattningsrätt.

Guy Verhofstadts budskap var att man skulle verka för att omöjliggöra utträden från EU. Unioner har vi svenskar erfarenhet av att lämna och lämna kommer vi. Det kan inte Guy Verhofstadt ändra oavsett hur mycket han än tror det.

Alla seriösa motståndare till EU skulle ta hem sina parlamentariker. Använd löner och medel från EU till en kampanj för att kräva utträde.
Då skulle vi kunna få en riktig förändring.

Sverige blir inte självständigt förrän vi har lämnat EU. EU som väsen är antinationalistiskt.
De enda reformer som kommer ske inom EU är mot en ännu starkare stat.
Att förändra inifrån går inte och är inte något som gynnar en nationalistisk väg.