GRATTIS ENGLAND, GÖR NU DET RÄTTA

Grattis England gör nu det rätta. Ni har lämnat den nya koloniala makten EU och fått er självständighet, det är dags att ni lämnar de sist resterna av ert eget kolonialvälde.

Vi som självständighetsivrare ser ju positivt på att England nu lämnar den framväxande EU staten och lämnar sin status som provins för att åter bli ett eget land. Men vi ser också hur andra nationer blir drabbade.

Precis som vi kan se EU byggas som stat och en modern form av kolonialism, är vi väl medvetna om de historiska imperiernas kolonialism och deras arv. Vi kan aldrig förlikas med vare sig de forna eller de nya makterna som vill kväsa nationers frihet.

Ett av dessa offer för den brittiska imperialismen är Irland, där den norra delen fortfarande hålls som en koloni. England har på ön tvingat fram en främmande gräns som skär genom landet.

Sedan fredsavtalet 1998 efter den 30 år långa väpnade konflikten för nationell frihet har denna gräns varit osynlig, fortfarande felaktig, men ändock osynlig.
Detta har gett Irlands folk möjlighet att åtminstone kunna föra drägliga liv i väntan på omröstningen om irlands enande.

En omröstning som det ges garantier för i fredsavtalet.

Likaså bör både Skottland och Wales få chansen att bestämma sina egna öden i folkomröstningar.

Vi tror inte att England kommer kunna begrava sin imperialistiska attityd, men skulle i vår önskan kunna drömma om att man gjorde upp med sitt förflutna. Fokuserade på sitt eget land och släppte alla de som man styrt, fria att skapa sin egen framtid.

Det är dags att ni bygger er framtid fritt från mord, svält och förtryck som har varit ert förflutna “gåva” till världen.