DIASPORANS PLIKT

Vi lever i oroliga tider, det vet vi, det känner vi. Jag vet att det är skrämmande och förstår att folk blir rädda. Men vi är ett folk, vi är ett kollektiv och vi har ett ansvar. Ansvaret gäller oss alla. 

Vi har en plikt att hålla uppe kampmoralen hos vårt folk och med vi menar jag, du och jag. 

Varje svensk som lämnar Sverige ger mig en sorg i hjärtat, ni behövs för att rädda vårt land och sedan bygga det nya. Jag har dock förståelse för att rädsla kan få folk att fly. Men även på er som lämnar vårt kära fosterland vilar ett stort ansvar.

Det största ansvaret är att inte sprida defaitism, uppmana inte andra att göra detsamma. Detsamma gäller folk som ännu bor kvar i Sverige, uppmana aldrig någon att fly. Tvärtom sprid kamplust, hylla de som stannar och kämpar.

Din plikt mot ditt land och folk upphör inte för att du flytt utomlands. Sök dig till dina landsmän och organisera er för att på bästa sätt bistå kampen där hemma.

Många är de befrielsekamper som fått värdefull stöttning från sina landsmän i diasporan.

Andra länders diasporor har ägnat sig åt allt från politisk påverkan, insamling av ekonomiska medel till politiska organisationer hemma och i situation av krig har dom sett till att förse de där hemma med vapen.

Nu är inte det inte aktuellt med just vapen, men i övrigt har ni mycket att lära av vad andra gjort när det kommer till ekonomi och politisk påverkan.

Er plikt är att utbilda er för att lära er allt ni kan om detta, några av de som har varit duktiga är irländska och kurdiska. Men exemplen är många och kunskapen finns tillgänglig, det är du som måste göra denna utbildning.

För att citera skriften “om kriget kommer” som tidigare gick ut till alla i Sverige.

“Varje meddelande om att motståndet skall upphöra är falskt. Motstånd skall göras ständigt och i alla lägen. Det är på dig det beror. Tro på ditt land, tro på din egen och ditt folks försvarsvilja och försvarskraft. Var lojal mot ditt land och gör din plikt i alla skiften.

Sverige vill försvara sig,
kan försvara sig
och skall försvara sig.”