SVEKET MOT SVERIGE

En av grundprinciperna för nationalism är det nationella självbestämmande. EU medlemskapet är inte kompatibelt med nationalism. Varje svensk har en plikt att verka för att lämna EU och bekämpa varje fördjupande av EU medlemskapet, särskilt militära som PESCO.
Detta ansvar är ännu högre när man företräder en väljargrupp som till stor del består av goda nationalistiska EU motståndare.

Alla de riksdagspartier som en gång sa sig föra någon typ av linje för att lämna EU alltså V, MP och SD har nu lämnat denna linje.
De senaste att gå den vägen är sverigedemokraterna och nu har de tagit ytterligare ett steg bort från nationalismen, som dom en gång stod för.

Idag är det enda som är kvar av deras nationalism, den bild som pressen och deras politiska motståndare penslar på dom.

Den tionde januari gick Roger Richtoff (försvarspolitisk talesperson), Björn Söder (säkerhetspolitisk talesperson) och Jessica Stegrud (Europaparlamentariker) ut i en debattartikel i Aftonbladet där man tog nästa steg i vad som inte kan kallas för annat än ett förräderi.

PESCO, Permanent Structured Cooperation, är EUs primära strategi för att bygga den framväxande statens militära kapacitet. Man gör detta stegvis. Man bygger mängder projekt inom alla politikområden, för att knyta länderna hårdare till EU.

När man under 2018 lade upp färdplanen för PESCOs genomförande beslutade man om en mängd olika militära projekt. Den är en del av EUs gemensamma säkerhets och försvarspolitik.

I november 2016 sade dåvarande ordföranden i EU kommissionens Jean-Claude Juncker “Vi måste göra detta själv, därför behöver vi en ny strategi för att bygga en europeisk säkerhetsunion med slutmålet att upprätta en europeisk armé”.
Han har även sagt “Lissabon avtalets sovande skönhet: permanent structured cooperation”

Andra som går i samma tankar är Angela Merkel som är väldigt drivande bakom både PESCO och utvecklandet av en EU armé, Samt Emmanuel Macron som menar att denna idé har börjat få fäste.

EU kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen som är en utpräglad federalist med uttalanden som “Mitt mål är europas förenta stater” är också en ivrare för ett djupare försvarssamarbete.

Även Löfvens regering står bakom PESCO och nu ställer sig alltså SD i ledet med detta gäng.

I er debattartikel säger ni att det gynnar “svensk” vapenindustri, men vad skall vi med en svensk vapenindustri till när vi inte längre har ett land att försvara?
För att beväpna de nya EU styrkorna? För att exportera till Turkiet och andra islamistiska förtryckar länder?

LÄS OM NATIONALSTATEN

Ni använder som argument att den “svenska” försvarsindustrin ägs av utländska intressen.
En nationalistisk reaktion på detta vore hur man skall verka för att se till att den vapenindustrin hamnar i svensk ägo, alternativt skapa en ny svensk vapenindustri. Er reaktion är istället att bli dessa utländska aktörers förkämpar. Detta i sann globalistisk anda.

Ni svänger för att ni inte vill försvåra för försvarsindustrin. Ert ställningstagande försvårar dock möjligheten för att åter göra Sverige till en självständig stat igen, det har ni inga problem med, Var era lojaliteter ligger syns tydligt.

Vidare säger ni att varje medlemsstat har vetorätt mot en EU armé, men ni vet mycket väl att vetorätten inom EU försvinner från område till område. En av de som ser vetorätten som ett problem är Löfven. Chansen är överhängande att Sverige inte ens skulle använda sin vetorätt för att stoppa en EU armé.

Ni använder argumentet att genom detta skulle få möjlighet att stå utanför stormakts allianser. Men låt mig göra klart, man ställer sig inte utanför stormakts allianser genom att ansluta sig till en. Ni talar med kluven tunga.

Ni säger er vara sveriges mest försvarsvänliga parti, ni kanske är sveriges mest militär vänliga parti, men försvarsvänligt parti är ni inte. För jobbar man för att ta Sverige djupare in i EU försvarar ni inte Sverige, utan precis tvärtom. På det mest förrädiska sätt angriper ni sveriges frihet.

Innan EU parlamentsvalet var ni emot PESCO, och nu byter ni fot. Innan förra riksdagsvalet ville ni lämna EU och direkt efter svängde ni i det. Er timing är intressant, ni vill ha de nationalistiska rösterna, men inte föra en nationalistisk politik.

När ni svängde om EU frågan sa ni att ni skulle förändra innifrån. Förutom det rent omöjliga i det påståendet, kan man konstatera att det enda som som förändras innifrån är SD själva.

Vad blir det vid nästa val? Är det immigrationen ni kommer svänga i eller kanske måhända NATO?

Alla dessa strukturer är delar av uppbyggandet av en EU armé. Det i sin tur är en del av byggandet av staten EU. Självklart kommer ni låtsas som ni inte tror det och det är svårt att veta vad som är den värsta anledningen till det.
Antingen är ni naiva, på en skala som får Stefan Löfvens naivitet att blekna, eller så är ni helt enkelt kallhamrade förrädare. Förrädare som sen länge gett upp tron på ett fritt Sverige, men gärna vill behålla alla goda svenskars röster.

Skulle jag satsa mina pengar så är det på det senare alternativet.

Om man skall lägga sin röst i nästa val för att man vill se ett självständigt Sverige, så är inte SD längre ett alternativ.