NATIONALISM – INLEDNING

Från denna vecka inleder vi en serie med artiklar där vi behandlar den ideologiska grund på vilken vi står. Vi gör det för att vi vill presentera vårt sätt att se på nationalism.
Utan en fast grund så kan vi inte bygga en stabil kamp för att återvinna vår självständighet.

Det jag kommer framföra är på inget sätt något nytt, många nationalistiska tankegångar från vår egen historia och från nationalistiska tänkare runt vår värld, har format dessa tankar.
Jag är enbart en ödmjuk följare av större och modigare män och kvinnor.

Även om denna serie inte har som mål att lägga fram en strategi eller taktik för hur vi skall uppnå självständighet, så är den ändå kanske det viktigaste när det gäller dessa ämnen.
För utan en fast grund kommer vi att svaja hit och dit för varje kris vårt land och folk utsätts för.
Istället för att kunna följa stigen mot slutmålet kommer vi att avvika från vår kurs och gå vilse.

Vi kommer att behandla strategi och taktik i enskilda artiklar utanför denna serie och vem vet kanske en serie även om dessa ämnen.

En del av de ämnen som kommer tas upp och på det sätt de tas upp kan verka som om dom ligger långt fram och kanske till och med utom räckhåll och därför är oviktiga.
Men oviktiga kan dom bara ses som, om man inte tror att nationalismen kan segra. Vi måste hålla på våra principer även innan vi styr, för utan våra principer är uppoffringar inte värt något.

Varje avsnitt kommer ha fokus på ett ämne men även på hur det hänger ihop med de andra ämnen som tas upp i serien.
Vårt folk kan inte fortleva utan en egen självständig nationalstat. En nationalstat betyder inget utan dess folk.
Som nationalist ligger kärleken till nationalstat och folk som grund, följaktligen kan man inte leva som nationalist och acceptera sociala orättvisor.
Som svensk nationalist vet jag att älska mitt land och eftersom jag känner den kärleken känner jag en djup solidaritet med alla som kämpar för sina nationer var dom än i världen må finnas.
Allt hänger ihop.

Den första delen kommer att behandla begreppet nationalstat.

I en tid då vårt land och folk utsätts för dagliga övergrepp är det lätt att ens fokus blir ett hat mot detta. Man hoppar från händelse till händelse, från övergrepp till övergrepp.
Men vi kommer ingen vart med det, och övergreppen kan förvärras och öka i takt.

Hatet är berättigat och fullt förståeligt, men vill vi bygga en befrielsefront krävs att vi fokuserar på kärlek. Kärlek till vårt folk, till tidigare och kommande generationer och vårt land.

För lika naturligt som hat mot förtryck är så är den starkaste av känslor kärleken. Det är denna kärlek som byggt de starkaste befrielserörelserna.
Vår kamp är bara ett nytt kapitel i vårt lands kamp för självständighet. En kamp som pågått sedan urminnes tider.

Vi går in i en ny fas. En fas som inte bara kan bli lång, utan förmodligen kommer bli lång. En fas av kamp och uppoffringar. En fas som kommer ge gemenskap och hopp.
Det enda som kommer kunna ta oss igenom de kommande prövningarna är kärleken till Sveriges folk och vårt land.

Historien har visat, både i Sverige och runt om i vår värld att folk är beredda att offra allt och uträtta stordåd för att skapa sig en framtid som man själv bestämmer över.