USAs anfall med nationalistiska ögon

I en tid av händelser som lätt leder till förvirring, måste vi göra tydligt att med nationalistiska ögon kan man se händelserna i mellanöstern klart. Lika klart som vi kan se situationen i Sverige.

Lika fast som vi ser Qassem Soleimani som en representant för en förtryckarstat lika fast ser vi USAs angrepp som ett helt oförsvarbart angrepp mot en annan nation.

Som nationalist kan man aldrig stödja imperialistiskt våld, det är en princip. Du kan inte bryta den principen och fortfarande kalla dig för nationalist.

Du kan inte ens stödja ditt ställningstagande,om du stödjer angreppet, med att du vill bekämpa islam.
För samtidigt som shia blir av med en general, så görs det för att stödja USAs al qaida allierade. Så ur den aspekten, kan du inte grunda ditt ställningstagande.

USAs angrepp är ett solklart fall av utomrättslig avrättning och kan inte ses som något annat än internationell terrorism mot ett land man inte ligger i krig med.

USA historia med Iran och Irak

För att förstå USAs roll i regionen måste man gå tillbaka till 1950 talet. 1951 vann Nationella fronten de demokratiska valet i Iran och Mohammed Mossadeq blev premiärminister.
Han drev en politik för att modernisera Iran.
Ett av stegen var att nationalisera det brittiska oljebolaget som kom att bli BP, för att använda pengarna till att stoppa fattigdomen i landet.

Britterna svarade med vapnet handelsbojkott, för att krossa den demokratiskt valda regeringen. Men det stannade inte där.

1953 inledde USA “Operation Ajax” i samarbete med britterna, allt för att störta den demokratiska regeringen och ersätta den med shahen Mohammad Reza Pahlavi.

Med hjälp av betalda kriminella störtade CIA Mossadeq. Han blev sedan gripen och dog i fängelse 1967.
Shahen kom att driva sitt land med järnhand och många var offren för hans regim.

Ett förtryck som skulle bana vägen för den islamska revolutionen. Så som vid så många fall när utländsk makt tvingar på ett land ett regimskifte, leder det till ett förtryck som sedan ersätts av en ännu värre härskare.

Listan på länder där CIA har ägnat sig åt detta är lång och det handlar om imperialism eller globalism om ni så vill.

I sin iver att försöka driva sin agenda efter den islamiska revolutionen i Iran så valde man att satsa på diktatorn Saddam Hussein, och försåg honom med både vapen och kemiska vapen, som användes mot både Iran och kurder. Kriget som Irak startade kom att bli mycket blodigt.

Irak faller i onåd
Som så många av USAs tidigare allierade föll Saddams Irak i onåd. Efter en lång hätsk propaganda om att Saddam besatt massförstörelsevapen och samarbetade med al qaida, invaderade USA Irak och störtade Saddam.

Massförstörelsevapnen och al qaida samarbetet visade sig vara en skröna.

Under USAs ockupation av Irak, kom många amerikanska soldater att falla offer för shiitiska militära grupper och även sunni grupper. Detta är dock inte terrorism, skickar man sina soldater för att ockupera ett land får man räkna med att det kommer leda till förluster.

För om det är så att du som läser detta tycker att det är terrorism att döda personell i en ockupationsmakt, så bör du fundera på vad du anser skall göras med svensk försvarsmakt.
För våra killar och tjejer, som vi finansierar och utbildar, hade vid en utländsk invasion dödat dessa i bakhåll och sprängdåd. Dom hade gjort sin plikt.
Om du anser att detta är fel och kommer kalla dessa för mördare och terrorister så bör du i ärlighetens namn säga det till dom redan nu och verka för att avskaffa försvaret.

När det sedan i det nya demokratiska systemet blev så att majoritetsbefolkningen, shiiterna, fick mest makt blev sunni befolkningen allt mer extrem.
Dessa grupper fick stöd av USA och al qaida och IS, tog kontrollen över detta.
Samtidigt stödde Iran shiiterna.

Kriget i Syrien

När USA såg en chans att störta Assads regim i Syrien, valde man att stödja de grupper som tog till vapen mot regimen. Jihadistgrupper med kopplingar till al qaida.
Detta samtidigt som Iran valde att stödja Assad.

USA valde även att stödja Kurderna i deras heroiska kamp mot IS. Ett folk man senare skulle förråda för att tillfredsställa en annan islamistisk härskare, Erdogan i Turkiet.
Vid detta svek så sa Trump att det var för att lämna Mellanöstern, vilket man bör göra, men de senaste handlingarna visar att det är inte alls vad Trump ämnar att göra.

Förvandling kan bara ske av det iranska folket

På inget sätt stödjer vi regimen i Iran, men sådana här attacker är på alla sätt oförsvarliga och dessutom kontraproduktiva.
Förutom att det går emot alla principer om nationalism och suveränitet, så har vi bara i denna artikel sett ett flertal fall på vad som händer om man försöker sig på systemskifte från utländskt håll.
I sådana här kriser tenderar folk att sluta upp runt ledarskapet, du stärker inte oppositionen till prästerskapet, du försvagar den.
Det är dessutom denna opposition och endast den som skulle kunna bygga ett demokratiskt och varaktigt styre.

I samband med att denna attack skedde, så står Assads, Rysslands och de styrkor som kontrollerades av Qassem Soleimani, redo att ta det sista fästet av al qaida grupper i Syrien.
Grupper understödda av USA och Turkiet.

Det är sannolikt detta som är det hot som USA påstår att dom undanröjt.

Irak är inte sverige

Det finns en tendens av att svenskar tar ställning i detta som ett utslag av vad de känner i sin vardag här hemma.
Man ser en situation med brottslighet och terrorism och sätter det i samband med islam.

En vardaglig situation, som är brännande och förståeligt väcker frustration och ilska, men vi måste se nyktert på situationen för att kunna lösa den.
Vi kan inte fokusera på symptomen utan måste gå på själva orsaken.

Det är inte så att dessa grupper av människor har smugit sig in i landet och i hemlighet har etablerat parallella samhällsstrukturer.

Det är ett neoliberalt globalistiskt tankegods som lett till vår situation. Det är svenska förrädare som svikit folket.
Det är ett i mycket amerikanskt tankesätt som är grunden för våra problem.

Som nationalister måste vi stå upp för länders rätt till suveränitet. Vi måste stå i opposition till all typ av imperialism.