DENNA DAG 1940: FINLANDSHJÄLPEN

Den 6 Januari 1940 inföll trettondagen som var en helgdag och ledig. Denna trettondag var dock annorlunda, denna dag arbetade hundratusen svenskar extra på 400 företag, allt för att skänka dagens inkomst till Finlandshjälpen.

Solidariteten med våra bröder och systrar i Finland som utsatts för sovjet imperialismens överfall,var enorm.

Man kallade just denna insamling Trettondagen för Finland!

Initiativet kom från tjänstemän och arbetare på Luxverkstäderna. Detta initiativ upprepas senare vid flera tillfällen på söndagar och helgdagar. Förutom att arbetarna skänkte sina löner, skänkte även företagen i många fall bidrag.