BEFRIELSEKAMP – EN INLEDNING

Kunskap är makt brukar det sägas, och det är drivkraften bakom den nya artikelserie vi inleder idag. Vi skall ta er med på en resa runt vår värld där vi skall titta på olika befrielsekamper med nationella förtecken.

Några av de fall vi skall titta på har varit väpnade konflikter medans andra har varit fredliga och några har varit en mix av de båda.

Vi tror på att bygga en fredlig massrörelse. Men vi ser också att samhällsutvecklingen kan skapa ett desperat läge där något annat sker utanför någons kontroll. Därför är det viktigt att vi lär oss om sådana situationer och hur vi kan bygga ett annat alternativ.

Trots vår hängivenhet till fredliga metoder så är det inte vår sak att fördöma vare sig andra folks eller våra förfäders kamp. De vi kommer skriva om gick inte ut i krig, kriget kom till dom.
Det finns inget som helst glamouröst med krig, det är smärta och umbärande.

De som sitter vid makten vill inte att vi skall ha kunskap. De vill att vi skall se på vad som är möjligt, inom de ramar som dom satt upp. Helst skulle de vilja diktera vad vi får tänka men vad som duger nästa lika bra för dom är att diktera taktik och strategi för oss.

Vårt folk behöver kunskap och kreativitet för att hitta vår väg till det åter självständiga Sverige. Vi behöver det för att det extremt tunga arbetet som ligger framför oss, skall leda till framgång.

Vi måste sluta se demokrati som något som sker var fjärde år. Vi måste utöva vår politiska kamp varje dag.
Vi måste börja bygga det samhälle vi vill skapa redan nu.
Det kan vara allt från nätaktivism, dela politiskt material i ditt grannskap, skapa trygghetsprojekt, möjligheterna är oändliga.

Viktigast är att veta att kampen kommer bli lång och att vi mentalt är förberedda på det. Men bara för att den kommer bli lång betyder inte att kampen sker senare. Den är här och nu.
Allas vår plikt är organisera oss och utbilda oss, så att vi besitter alla de kunskaper vi behöver.

Vi hoppas att denna artikelserie kommer ge er en del av dessa kunskaper.