Denna dag 1719: Karolinernas dödsmarsch

Den första januari 1719,inleddes reträtten av de svenska trupperna som på nyårsafton hade samlats i Tydal, Norge.
Det var 5 800 man som började den marsch över fjällen, under Armfeldts ledning, som skulle visa så ödesdiger.

Redan innan man hade samlats i Tydal hade 200 dött av umbäranden.

Vädret vid avfärden var extremt kallt, men det var ingen nederbörd. Detta var dock något som förändrades under eftermiddagen när en storm drog in över fjällen.
Sikten försvinner i princip helt, vilket leder till att de två dagar man beräknat för de 55 kilometrarna, nu endast är en dröm.

Man blir tvungna att slå nödläger på Öjfjällets norrsida och är helt exponerade för naturens raseri.
För att få någon slags värme var man tvungna att använda sina slädar och gevärskolvar till ved.
Redan denna första natt frös ytterligare 200 svenska soldater ihjäl.

Dag två av reträtten gav ingen ljusning, stormen fortsatte och den dåliga sikten gjorde att det blev kaos i leden.
Trots ett stort manfall nådde dock huvuddelen av trupperna den svenska gränsen under dagen.
Hästarna stupade dock för kölden och slädarna med utrustning fick lämnas på fjället.

Stormen höll sitt grepp även under dag tre. Under denna dag nådde Armfeldt byn Handöl som bestod av tre gårdar.
Det tog dock dom två nästkommande dagarna för att den huvuddelan skulle nå fram.

Kvar på fjället, offer för köldens brutala grepp, låg kropparna av 3 000 fallna.

Strapatserna var dock inte över, under den slutliga delen av färden mot Duved, stupade ytterligare 700 svenskar.
2 100 soldater överlevde, av dessa var dock 600 invalidiserade.

Låt oss aldrig glömma våra förfäders uppoffringar!