Esaias Tegnér: Till tings!

Vi vill på inget sätt påstå att författaren eller kulturpersonligheten om vilken artikeln handlar om hyser våra åsikter. Vi berättar om olika delar av svenskt kulturarv oavsett vilken åsikt utövaren än må ha.

Till tings! Till tings! Budkaveln går
kring berg och dal.
Kung Ring är död: nu förestår
ett kungaval.

Då tager bonden svärd från vägg,
det stål är blått.
Med fingret prövar han dess egg,
den biter gott.

De piltar se med glädje på
det stålblå sken;
de lyfta svärdet två och två,
för tungt för en.

Men dottern skurar hjälmen ren,
blank skall han bli,
och rodnar, när hon skådar sen
sin bild däri.

Sist tar han sköldens runda värn,
en sol i blod.
Hell dig, du frie man av järn,
du bonde god!

All landets ära växer ur
ditt fria bröst.
I striden är du landets mur,
i frid dess röst.

Så samlas de med sköldegny
och vapenbrak
på öppet ting, ty himlens sky
är deras tak.