J. P. Velander: Smålandsvisa

Vi vill på inget sätt påstå att författaren eller kulturpersonligheten om vilken artikeln handlar om hyser våra åsikter. Vi berättar om olika delar av svenskt kulturarv oavsett vilken åsikt utövaren än må ha.

Fast bättre skördar hämtas ur
en mera rik och mild natur
än den, som Smålands söner fått
till hem och arvelott;
jag byter ej min fosterjord
mot någon annan bygd i nord,
ty här jag har, just vad jag lärt
att hålla dyrt och kärt.

En smäcker björk vid stugans knut
och fur och gran vid hagens slut
och krökta rågfälts milda sus
och nederst bäckens brus;
en blomrik äng på insjöstrand
och bortom vattnet skogens rand
och mo och myr med röda bär:
se, det min hembygd är.

Från äldsta tid mot krigets brand
här man och kvinna värjt sitt land,
och samfällt här de brutit mark,
och ätten vuxit stark.
Och än från bygd kring Visingsö
till Värends nejd och Östersjö
som trogen hembygdskärleks tolk
står gamla Smålands folk.