Esaias Tegnér: Språken -Svenskan

Vi vill på inget sätt påstå att författaren eller kulturpersonligheten om vilken artikeln handlar om hyser våra åsikter. Vi berättar om olika delar av svenskt kulturarv oavsett vilken åsikt utövaren än må ha.

Ärans och hjältarnas språk! Hur ädelt och manligt du rör dig! 
Ren är din klang, säker som solens din gång. 
Vistas på höjdernas du, där åskan och stormarna tala, 
Dalarnas lägre behag äro ej gjorda för dig. 
Spegla ditt anlet i sjön, och friskt från de manliga dragen 
Tvätta det främmande smink, kanske det snart är för sent.