Minnesstund för Sten Sture dy

Idag höll vi en minnesstund för Sten Sture dy, på hans dödsdag.
Efter tändning av marschaller hölls en tyst minut för en nationalist som ledde det svenska folket från fronten i kampen för nationell självständighet.

Som vi tidigare har skrivit om, Denna dag 1520: Slaget på Åsundens is, hade riksföreståndaren skadats av en kanonkula den 19 januari 1520.

På vägen tillbaka mot Stockholm, avled han på Mälarens is.

Vid Stockholms blodbad , grävde ockupanterna upp Sten Stures lik och brände det på bål tillsammans med de andra offren.

Sten Sture dy exempel att leda befrielsen från fronten känns extra viktig den här veckan, då vi sett ledarskapet för det enda parti i riksdagen som förespråkat ett utträde ur EU backa från detta.

Argument som att frågan är död är löjeväckande, en befrielserörelse skapar opinionen genom att arbeta för att vidga stödet, inte genom att ge upp.

Man gör denna vändning för att man lever i hoppet att skapa ett block med globalistpartierna M och KD. Att tro på att SD eventuellt skulle återuppta frågan är därför helt naivt.

Argumentet att det sitter partier med liknande åsikter i Europaparlamentet är kanske lockande för vissa, men ändock ett tomt argument.

Den mest grundläggande av alla principer för en nationalist är att ens land skall styras av det egna folket och från det egna landet.

Denna princip är helt oförenlig med tanken om att kvarstanna i EU och reformera den.

Det är nu dags för oss att bygga denna opposition, inte bland eliten i parlamenten, utan bland vårt folk.