B Lidner: Fosterlandets försvar

Vi vill på inget sätt påstå att författaren eller kulturpersonligheten om vilken artikeln handlar om hyser våra åsikter. Vi berättar om olika delar av svenskt kulturarv oavsett vilken åsikt utövaren än må ha.

O yngling, om du hjärta har
att trampa fädrens fjät,
flyg till ditt fosterlands försvar,
dö eller rädda det!

Så ljuvligt är ej källans sus
bredvid en blomsterstrand,
så härligt icke dagens ljus
som död för fosterland.

Vart tidevarv ditt hjältenamn
på ryktets vingar för,
när i odödlighetens famn
ditt lov du sjungas hör.

Ditt namn skall ock en stjärna få:
en skönhet, ung och fri,
skall till din grav med rosor gå
och dess prästinna bli.