K. G. OssianNilsson: Skyttesång

Vi vill på inget sätt påstå att författaren eller kulturpersonligheten om vilken artikeln handlar om hyser våra åsikter. Vi berättar om olika delar av svenskt kulturarv oavsett vilken åsikt utövaren än må ha.

O, du folk av soldater från dådstora dar,
har du ungdomen kvar, har du livskraften kvar,
vill du vara ett folk under blågult standar
eller tjäna en utländsk barbar?

Står i blomning din stam?
Är din blomning i frö?
Vill du leva med skam?
Vill med ära du dö?
Tag geväret på arm och gör strupen din klar
och giv frågarn ett dånande svar:

När vårt fädernesland likt en moder så kär
ropar upp sina söner, och faran är när,
hon som skänkt våra liv, våra liv hon begär,
våra armar och våra gevär!
Därför härda till slag
våra armar sitt stål,
därför söka i dag
våra kulor sitt mål,
därför samlas vi alla från skogar och skär
till en jublande medborgarhär.