Gunnar Wennerberg: Hör oss, Svea!

Vi vill på inget sätt påstå att författaren eller kulturpersonligheten om vilken artikeln handlar om hyser våra åsikter. Vi berättar om olika delar av svenskt kulturarv oavsett vilken åsikt utövaren än må ha.

Hör oss, Svea, moder åt oss alla;
bjud oss kämpa för ditt väl och falla!
Aldrig, aldrig skola vi dig svika!
Tag vår ed i alla skiften lika!

Med liv och blod försvaras skall
den fria jord, som än är vår,
vartenda grand utav det arv,
du gav i saga och i sång.

Och om av svek, förräderi
och split och våld du hotad står,
så tro dock vi i Herrans namn,
som våra fäder trott en gång:

”Vår Gud är oss en väldig borg.
han är vårt vapen trygga;
på honom i all nöd och sorg
vårt hopp vi vilja bygga.”

Härligt, härligt blir det då
segrande i striden stå,
härligare dock att få
för dig, o moder, falla!