Ernst Beckman: Vår svenska fana gul och blå

Vi vill på inget sätt påstå att författaren eller kulturpersonligheten om vilken artikeln handlar om hyser våra åsikter. Vi berättar om olika delar av svenskt kulturarv oavsett vilken åsikt utövaren än må ha.

Vår svenska fana gul och blå,
hur stolt i dina spår att gå
och lyssna till din minnessång
om svunna dagars segergång,
då gult och blått
vid svenska skott
skrev världen lag
i Narvas slag,
på Lytzens höga hedersdag.

Vår svenska fana gul och blå
med minnesrika färger två,
o, fladdra fritt i vindens fång,
sjung stolt för oss din framtidssång:
hur slaget stod
— men ej i blod —
hur bok och vett
och plog och spett
åt Sverige nya segrar gett.

Vår svenska fana gul och blå,
i solglans fram för folket gå!
Må mandom lyfta högt din stång,
må kärlek sjunga ljuvt din sångl
Till fredlig id,
till frihetsstrid
i ärans spår
vår fana går —
för segern Gud allsmäktig rår.