Carl Rupert Nyblom: Mitt hem

Vi vill på inget sätt påstå att författaren eller kulturpersonligheten om vilken artikeln handlar om hyser våra åsikter. Vi berättar om olika delar av svenskt kulturarv oavsett vilken åsikt utövaren än må ha.

Mitt hem är så ringa, dess dörr är så låg,
men aldrig en kärare boning jag såg
kring hela den grönskande jorden.
Där lever mitt minne, där föddes mitt hopp,
där lärde jag blicka till himmelen opp
och älska mitt hemland i norden.

Och är ej mitt stolta, mitt härliga land
med snöiga fjällar och grönskande strand
mer värt än allt guld uti världen?
Ej byta jag ville, vad jorden än gav,
mot rikaste skatter den frihet — den grav,
jag ärvde vid fädernehärden.